10/07/2015

and you'll see what I see now *

چند سال پیش یک مستندی می دیدم اززندگی پرندگان بومی آمازون. نشان میداد که گاهی پرنده دچارانگل بیرونی می شود و انگل روی بدنش لانه میکند, آرام آرام از لای پرها پوستش را سوراخ می کند و همانجا بزرگ می شود و تزاید می کند. از جا کندنش و مجاورت جای زخم با هوا چنان دردناک است که پرنده ترجیح می دهد با همان کرم های زشت کثیف بسازد غافل از آنکه این ساختن یعنی به هفته ای از پا درآمدن. یادم هست که نشان می داد ساعات آخر، پرنده روی شاخه ها به زور خودش را نگه می دارد درحالیکه که کنار سرش یک سوراخ مهوع باز است و جشن کرمهاست. همانجاست که سرانجام توان از کف می دهد و از شاخه می افتد و چرخه غذای جهان را با باقی بدن نزارش خوراک میدهد. 
راستش کل ماجرا حکایت غمگین درستی است. زخم و دمل به چرک نشسته را که از پوست بکنی، آن جریان هوای تازه که می خورد به جای زخم، سوزش نسجت اینجور به تو می نماید که همان تحمل ناگواری مألوف و مزمن بهتر بود از این درد جراحت تازه.... ناغافل از اینکه بهبود و ترمیم کمی صبر و کمی هوای تازه می طلبید.
نبودن یک آدمهایی در زندگی ات ، یا ''دیگر نبودن چرک وجود یک آدمهایی درزندگی ات''  موهبت است. اصلا خود خوشبختی است. کاش ترس از بریدن رفاقتی که جا بازکرده بود به سالیان و به عفونت نشسته حالا،  کاش آن درد وزش نسیم خنک به زخم خونریز جدا شدنها، طبع راحتی طلب آدم را نفریبد. همانجور که مثلا ملافه نو میکنی و حال خوابیدنت از رایحه نو و تازگی لمسش خوش می شود، راستش توی پوست تازه نفس کشیدن خودش تفاوت را به تو نشان می دهد...فقط اگر بتوانی آن وزش هوای تازه را به زخمهایت تاب بیاوری و وسوسه نشوی که از سر ترس دمل کنده شده را دوباره به جایش بازگردانی.

9/25/2015

''Clouds come floating into my life, no longer to carry rain or usher storm, but to add color to my sunset sky''. Rabindranath Tagore

فکر میکنم از آن پاییز که انگار همه اتاق، همه آدمها، همه جهانم می سوخت و من تشنه و مات نمی دانستم به کجای آن شب تاریک بیاویزم قبای ژنده خود را ...همان هفت؟ هشت؟ بگو صد سال پیش (و چه خوب که نمی شمارم من دیگر)،
تا همین پاییز که زندگی روی دوربسیار تند است و من وظیفه شناسانه از همه پله هایش یک نفس میروم بالا و بدون هیچ تردید می آیم پائین و فقط گاهی می ایستم نفسی تازه میکنم به بهانه چند روز تعطیل یا ژاکتی نو یا گوشواره ای جدید که کسی ببیندش و به رویم بیاورد که '' چه قشنگ'' ...  آهسته آهسته جایم را که به سال و ماهی در همه جا  تنگ بود، در اتاقها و جمع ها و زندگیهایی گشودم  به قدمتی که بی من خالی و متوقف و سردند.
حال این که دور همه چرخها به ناگهان تند می شود و راه سخت می شود و نفس میبرد گاهی, همان نشان زنده بودنم و زندگی کردنم  است و بله همچنان و همواره به آرامشی که از پسش می رسد کاملا خوش بینم...

شاید هم دلیلش این است که در همه بد و خوب آن سالها
، من آدمی بودم که حتا در شبهای تب هم به مهتاب بد نگفتم* ؛ پاییز طلایی ام که جای خودش را دارد....
فصلها چیزی و کسی را از ما نمی گیرند. من اینطور باور دارم. راستش ما از دست می دهیم و از دست می رویم به زمان و فصلی و در زمان و فصل دیگر
، بازپس می گیریم و زاده میشویم... این در کتابها و فلسفه ها و شعرها و شرح ها همان نام دیگر زندگی است. همان است که تو چه در دل و روی لبت بخندی و چه با بزرگترین غمهایت بخواب بروی، فردا با آفتابی که می تاباند به بالشت, همزمان به همه مهمترین ها و واجب ترین ها و مهلک ترینهای تو دهن کجی می کند. اوست که همیشه سر می رسد تو چه باشی و چه نه، اوست که ادامه می دهد و همچنان می رود و برنده است. حال تو خاطر خود چه می داری...

*از سهراب است 

9/12/2015

*In Time


فکر می کنم "زمان"  نخستین، واپسین، بلندترین و همزمان کوتاه ترین و لاجرم مهمترین داشته من است. وقتی با پیشبینی عمری طبیعی، ببینی که تا نیمه های راه را؛ خوب و بد آمده ای، دیگر تنها  تن به حضور آدمهایی می دهی که برایت زمان داشته باشند یا که حتی زمانی را از دل آنچه هست بیرون بکشند، بزایند، بیافرینند. من دوران "وقت نداشتم" ها و " باشد بعدا" ها و "کار پیش آمد" ها را گذرانده ام. دوران منتظر نگه داشته شدنهای تا زمان نامعلوم دم در. به قدر کافی و بیش از آن، پشت در اتاق انتظار آدمها و چشم به راه و منتظر مانده در صدای بوق ممتد تلفنهای حقیرشان و جواب نامه هایی که دیده می شد و ابتر می ماند.
دیری است که دیدن تلاش کسی در ایجاد زمان برای من و پاسخ قدرشناسانه ام به چنین فعلی، اهم کنشها و واکنشهای روزگار مرا جلو می برد. 
کسی که از روز تعطیل خود وقت جور کند برای کمکی به من، کسی که دمی دل از بزمی بکند برای خبر گرفتن از حال من، کسی که اول وقتش از آخرین زمان من بیرون نزند، کسی که همیشه خدا خودش پرکننده همه فضاها و ساعتها نباشد تا اگر چیزی زیاد آمد چون غذای نیم خورده برای باقی کنار بماند، ... این جور آدمها، چنین آدمی، همانی است که من ثانیه های عمرم را با او نمی شمرم چون سبک و راحت می گذرند.9/09/2015

به همه مردانی که روزگاری کنار من در تاکسی های قراضه نارنجی و زرد نشستند و کاری کردند تا من پیاده شوم*

میدان مرکزی شهر قیامت بود. جشن شروع پاییز وبرداشت شراب. یک گروه موسیقی راک اند رول از انگلستان همه شهر را روی سرش گذاشته بود. وقتی رسیدم نوازنده پیانو با باسنش داشت لید می زد! مردم می خندیدند و می نوشیدند و میخواندند.
از دوستانم جدا شدم که بروم آن طرف میدان قسمت نوشیدنی ها. غلغله بود. زن و مرد خودشان را در هر شعاع ممکن از یک سانتیمتر تا یک قدم، تکان تکان می دادند. مست و سرخ.  تا برسم به وسطهای راه به آن کوتاهی، آنقدر تقلا کرده بودم انگار که تا کلکچال رفته باشم. از روبرو یک آقای درشت هیکل با سه لیوان بزرگ آبجو در دست همه را کنار می زد و می امد جلو. دوستش در پشت سرش با تتوهای غریبی روی گردن و سر بی موی براقش یک چیزهای نامفهومی را از ترانه روی سن فریاد میزد. از همانجا که دیدمشان ناخودآگاه از آنچه بودم کوچکتر شدم. دو طرف جمعیت بود که رو به سن داشتند و من گیر کرده بین این همه از روبرو هم خورده بودم به بازار ِبد. منقبض تر از آنی که بودم امکان نداشت. مرد یک قدم فیلی برداشت که مرا دید و یک لحظه مکث کرد. یک قدم دیگر اگر برمی داشت دیگر سرم می خورد به سینه ستبر پهنش. از همان بالا گفت :
ach junge Frau! mach dir keine sorgen... (  اه خانم جوان، نگران نباش )
و بعدش خودش و دوستش را زد کنار و شکمش را داد تو تا من رد بشوم و با یک قدم فیلی برسم جلوی زن میانسالی که داشت دست می زد. راستش خیلی زیاد از جمع شدن توی خودم آنجور که دستهایم داشت توی پهلویم محو می شد و گردنم رفته بود توی شکمم خجالت کشیدم. پشت سرم را نگاه نکردم و گذشتم و همزمان فکر کردم هنوز خاطره جاخالی دادن ها توی کوچه های خلوت و شلوغ از دست عابرهایی که معلوم نبود به خاموش کردن چگونه شهوتی لازم بود از روی آن همه پارچه تو را لمس کنند از یادم نرفته. آن همه وقتهای پیاده شدن وسط بزرگراه و بیابان از ماشینهایی با رانندگان تشنه مریض. آن همه متلک و فحش و کثافت که هر روز باید تا راه کوهپایه ای دانشکده می شنیدم و پوستم را بهشان کلفت می کردم که شب گریه نکنم. همه آن وقتهایی  که چون لاکم قرمز بود یا مویم روشن بود یا فکر می کردم پشت چشمم رنگی باشد قشنگ می شوم؛ پس ملک حراجی به حساب می آمدم و دست و پایم اگر نصیب گشت ارشاد نمی شد دیگر اسباب اثبات زورمندی جمع کثیری مزلف و سبیل کلفت بود که از کنارم رد می شد. اعتراض می کردی می گفتند : خودت تنت می خارید اینجوری آمدی بیرون/ خندیدی/ ویراژ دادی/ کوتاه پوشیدی / رنگی پوشیدی "  همه اینها در حالی بود که من اولین حرفهای کثیف عمرم را سر کوچه خودمان زمانی شنیدم که فقط یازده سالم بود و ظهر از مدرسه برمی گشتم. قیافه گوینده،عینک و ته ریشش کاملا در ذهنم حک شده... و لابد دوستان خواننده می گویند اوه چه سوزناک شد. مهم نیست. چون فقط خودم می دانم که  تا سالهای زیادی همچنان در هر شکل و لباسی از مسیر مهمانی تا مدرسه و ورزش و دانشگاه و رستوران،  در ایران از کوچه و خیابانها گذشتم و در نیمه مسیر از تاکسی ها پیاده شدم یا اتوموبیلم را سر کوچه رها کردم و تاکسی گرفتم که مرا ببرد خانه.

این سالهای بیرون، صادقانه بگویم که یک رفتارهایی از هر قومی دیدم که گفتم صد رحمت به کشور خودم. و باز صادقانه اعتراف کنم که یک رفتارهایی هم دیدم که گفتم چقدر و تا کجاها عمرم هدر شد چون گویا قرار نبود زندگی به آن منوالی باشد که من داشتم.

و یک چیزی را مطمئنم. در بیرون از کشورم، یک فضایی برقرار است که باعث شده لازم نباشد من هر لحظه خدا مواظب باشم که چه کار کنم تا هر آدم پست و بلندی در موردم چه فکری کنند/نکنند و در برابرم چه رفتاری کنند/نکنند. یعنی رفتار خودم با خودم و در برابر خودم بیشتر دغدغه ام است تا نگرانی فکر و اکت بقیه در برابرم و در حقم. به نظرم به هر دلیلی اینجا یک روندی در جریان است که من واقعا دیگر به همه مردهای رهگذر از کنارم در نیمه شبان تاریک بدبین نیستم که الان می خواهند دخل من را بیرون بیاورند. و البته که اینجا دست درازی به زن ها اتفاق می افتد. از زن هتک حرمت می شود. به زن توهین  و حمله و تجاوز می شود. اما واقعیت این است که اینها هر روز و هزار بار برای همه تکرار و تکرار نمی شود جوری که به آن خو کنی و فکر کنی روال همین است که هست یا نبودش در فلان روز و فلان ماه و سال، از سر خوش شانسی توست.

*یا به بهانه موج مکزیکی اخیر در باب آزار جنسی که راه افتاد و خواندید و نوشتند و چون باقی موجهای پشت مونیتوری، پس از چند روز فرو نشست

9/04/2015

Duplizität

آدمهائی که فقط و فقط  وقتی به رویاهاشان می رسند با دور و اطرافشان آشتی می کنند و لبخند تحویل می دهند و نازی و الهی و عزیزم می گویند و به جز این  در هر سطح از ناکامی و سختی باشند دیگر چشم دیدن باقی جهان را ندارند چه برسد به تحمل آرام بودن کسی یا لبخند داشتن دیگری یا افسرده نبودن دوست و دشمنشان، ازمن یکی دور باشند لطفا. 
حسن خلق وابسته به داشته ها و همدلی و رفاقت متغیر به میزان خوشبختی شخصی را نخواستم من چون به کارم نمی آید. پیشکش صاحبان و مصرف کنندگانش

9/01/2015

Got that summertime, summertime sadnes

همین دو سه هفته اخیر که خیلی سربالایی داشتم، هر بار که سرچرخاندم و نگاهی را دیدم که به من نگران است، انگار که دوباره بهار شده یا نخستین روزهای پاییزتقویم من است. انگار توی سرم سکوت مطلوبی می شد لابد از خیالی که دمی آسوده بر زمینی امن شده می نشست.
مطمئنم که همه دل زدن ها و سربالایی پیمودنها و نفس کم آوردنها، رفتن ها و دست دراز کردنها و نرسیدنها، اهمیت سخت و بیرحمانه شان را در خنکای  دوستی از دست می دهند. خیلی آسان. برای من که همینطوری بوده همیشه. برای من انگار که داغ ترین آتش سوزان در خشکترین تابستان علفزاری دور، گذارش به سرمای رودهای کردستان بیفتد.

8/14/2015

Of the spotfull mind...

یک گروه بزرگی را هم از هموطنانم می بینم؛ از همان دورالبته٬ با بدن سالم٬ یک ساعت فاصله تا خانه پدری٬ کار در شرکت خصوصی٬ درس تمام شده٬ در یک رابطه ای که دستکم عکسهای شاد زیبائی دارد٬ ساکن یک آپارتمان رنگی یا خانه زیبا گیرم که از جیب باباجان کمک شده٬ در هر حال فرش ابریشم و قاب نقره و تشت طلا٬ سفر با دوست و رفیق٬ کیف آرایش به بزرگی یک چمدان٬ دوپس دوپس در اتومبیل نو... بعدش هر جا دستشان برسد از جیبشان در می آید:  آخ ای روزگار سنگین درد... ای قرصهای آرامبخش٬ ای سیاهی سکوت٬ ای راه نجاتی که نیستی ....
 
آدمهای اینجا که  می رویم زیر سقف هم و قاشق و چنگالشان را شمرده ام. دور از خانواده٬ سفر مدام  ولی همیشه در ارزانترین شرایط٬ شغلی که گاهی فقط یکشان دارد چون دیگری به نفع آنیکی شغل رها میکند برای مهاجرت یا نگهداری فرزند٬ آینده درس یا کاری که گاهی هم می ترساندشان٬ دوچرخه دست دوم٬ مبل دست سوم٬ از هفده سالگی اگر یک دلار از پدر یا مادر یا عمه و خاله و دایی کمک گرفته اند٬ پس داده اند. اگر هدیه گرفته اند تا ده سال نشانش داده اند به همه از جمله من و بابتش ذوق کرده اند.... و هر بار که بپرسی٬ حالشان یا خوب است یا می دانند که فلان بیماری٬ موقعیت شغلی٬ پوزیشن تحصیلی٬ پول سفر...در هر حال یک طوری می شود پس حال اینها هم بهتر خواهد شد.
 
اینکه یک نفر چه در داشته ها بغلطد و چه نه٬ ساکن هر جا که باشد و نباشد٬ با هر که باشد و از هر که بریده باشد٬ در هر شکل و هر احوال باید از قرص آرامبخشش عکس بگیرد یا در باب غم و سنگینی احوال بگوید و از آدمهای دیگر همدلی گدایی کند٬ در مقابل آنکسی که چنین رفتاری را به خواب هم نمی بیند٬ هر چقدر از هر چه داشته باشد و نه٬ از هیچ جا و هیچکسی جز خودش مطلقا طلبکار نیست٬ مرا به این باور می رساند که برای بعضی از بیماریهای خاص یک قوم هنوز اسمی اختراع نشده.
 

8/01/2015

*"When we press the thorn to our chest we know, we understand, and still we do it..."

بعد هم سالیان می گذرد به التیام زخمها.  ریشه از جا کنده شده ات را به دوش می کشی و به مأوایی می نشانی اش. به رویای روزی که بنشینی اش بپای؛ هر سبزینه نورسته ای، هر عشقه ای، سر سبز هر ساقه محتمل دیگری را که سربرآرد در دلت، از نطفه نابود می کنی و از خاکت بیرون می کشی که دو درخت در یک گلدان نگنجد. چنین می کنی و این رسم بغایت غمگینی است 

7/28/2015

*Torschlusspanik

آلمانیها یک اصطلاح خوبی دارند برای گروهی از ترسهای ناشی از زندگی در دنیای متمدن که مزمن و رایج هم هست در بسیاری از فرهنگها و ورژن وطنی اش هم که بحر طویل است اصلا. می گویند  *" ترس از بسته شدن در" 
 کاربری اصطلاحش هم برای کسی است که فرضا روشنی بسیار حاکی از تعدد شمعهای روی کیک تولدش یا حاصل تفریق عدد روی تقویم دیواری  از عدد توی شناسنامه اش یا ظهور چروک جدیدی کنج چشمش یا حقیقت قد کشیدن فرزندش یا معدل سنی همکلاسی های دانشگاهش را می بیند و فکر می کند ای وای... کار من و زمانم دیگر تمام است و عمرم رفت و الان  برای همه چیز دیر شد...
بیماری هول و هراس ناشی از تمدن، سندرومی است که هر از گاهی می آید و می رود و شاید هم نمی رود هرگز. همیشه  میتواند  از هر گوشه ای بروز کند و روی دامن زندگی طرف بنشیند و برنخیزد. عین وقتی که مثلا توی فرودگاه همه راهرو ها را گلچین گلچین رفته ای و سر صبر دل بازی کرده ای و خدانگهدار گفته ای که ناگهان می بینی گیت دارد بسته می شود و اگر نجنبی مانده ای پس بی نگاهی به پشت سر می دوی. مثل وقتی که هی منتظر پیدا کردن "آدم" ش مانده ای و عوض و بدل کرده ای و اما به آنی دیده ای گویا دور و برت دایم خلوت و خلوت تر شده و انگار کسی نمانده روی زمین و تو کرگدن تنهای زمینی و می نشینی و برای تصویر تنها ماندنت در سالهای بعد بغض می کنی. می خواهی اسمت را بنویسی دانشگاه ولی چون شنیده ای که خواهرزاده دهه هشتادی ات دارد پذیرش از کره مریخ می گیرد از جوگندمی مویت شرم می کنی و می گویی ولش کن. جشن ازدواج تک تک دوستانت رفته ای یا بچه هاشان را برده ای پارک پس به اولین کج و کوله ای که سر راهت سبز می شود می گویی بیا ازدواج کنیم ... بالاخره دست به یک کاری می زنی یا از کاری صرف نظر می کنی...همه هم از ترس نرسیدن. از ترس تنها ماندن. از ترس پیر بودن. از ترس نزاییدن.
 ترس از بسته شدن در، به دید من از سر اتلاف وقت و مواجهه با نتیجه اش نیست. از سر به موقع اش جیک جیک مستونت بود و فکر زمستونت نبود هم. چنین هراسی که از سر ندانستن است. ندانستن اینکه آنورتر هم راستش چندان خبری نیست. گیرم که یک مدرک شد سه تا و یک همسر رسید به فرزندان و نوه ها.  گیرم که به جای اخذ تخصص در بیست و سه سالگی، دارد می شود یک شغلی  در چهل و سه سالگی. به جای پرش های مرحله به مرحله و رسیدن به خط پایان زندگی  قبل از چروک خوردن پستان و دور لب، یک جایی اصلا خسته شده ای و دلت نخواسته بروی جلوتر... مگر واقعا چه می شود؟

ترس خورده هایی که به نظرشان همه تند تند رسیدند و اینها هیچ شدند و زندگی پوچ گذشت، که الان فلانی ها همه سه بچه وچهار نوه و تجربه پنج ازدواج دارند و اینها هنوز یک دیت خشک و خالی آنلاین هم ندارند؛ که عکس می بینند و آه می کشند از بساری ها که هنوز به چهل نرسیده، دو خانه و سه ویلا دارند و تا خاک شاخ آفریقا را هم به توبره کشیده اند و اینها تازه می خواهند بروند دوبی را ببینند؛ ...خب که چه؟
دیگر از کشور چین که تندتر و زودتر و "بشو"تر نداریم که... من هر کدامشان را می بینم در بیست و پنج سالگی دکترا دارند با یک بچه مجاز در بغل و کلی سفر که صد تا دوربین با خودشان برده اند و از همه سوراخ هایش هزار تا عکس گرفته اند. خب؟ الان چه کار باید بکنیم؟ ما آن شکلی نیستیم. برویم بیابان همگی خودمان را حلق آویز کنیم؟
آن دکترای در بیست و پنج سالگی را خب شما در پنجاه سالگی ات بگیر اگر گرفتنش برایت مهم است. آن هزار تا سفر تند تند بدو بدو را شما دو تاش را برو با دل راحت و آدم موافق یا اصلا تنها و سر صبر. همه آن ویلا ها و خانه هایی که آقازاده ها و زد و بندکن ها در بیست و پنج سالگی سند زدند، شما تلاش کن یکی اش را یک زمانی بالاخره داشته باشی و چه سندش مال تو بود چه نبود یک جوری زندگی کنی که زیر سقفش قاه قاه بخندی و فیلم خوب ببینی و موسیقی به درد بخور بشنوی و برقصی و عشق بورزی. این بیست و پنج سال عقب مانده از همه تند ها و زرنگ ها و واردها و خرشانس ها و  "بِرِس" های این وسط را هم، خب بیشتر و آرامتر پیوسته زندگی کن. حالا ما نشد که بشویم وهی هر وقتی که اراده کردیم برسیم. قرار نیست که همه شکل هم باشند. یک گروهی هم این شکلی می شوند. در زندگی بعدی اگر بدبختی گرفت و باز مجبور شدیم دنیا بیاییم، یا خرگوش تند پا بشویم یا چینی ذوب در پیشرفت جهان-وطنی.صلوات بلند.
برای پایان کار این یکی عمر، به قول همین آلمانها:  وقتت را به گفت و شنود چرندیات تلف نکن، دورت را خلوت کن و دو سه تا رفیق اصل داشته باش و آبجویت را خنک نگه دار. 
مسابقه نیست جدی. مگر که بیمار مسابقه دادن و شکست خوردن از سایه ات باشی. که خب... خیر پیش

7/03/2015

A Little Kiss could be not just a little kiss...

در قسمتهای پایانی فصل چهارم سریال Mad men یک جایی هست که همسر جوان مرد به مناسبت تولدش یک جشن غافلگیرانه برپا می کند و همه کارمندان و شرکا و دوستان مرد را دعوت می کند. لباس دلبرانه می پوشد و به عنوان هدیه تولد، همراه گروه موسیقی یک ترانه فرانسوی میخواند و بغایت هوس انگیز و ظریف می رقصد. آخر برنامه اش، رقص را با بوسه ای تقدیم مرد می کند. 
مرد اهل سورپرایز نیست. از تولدش بیزار است. باوجود آنکه همه تلاشش را می کند که در طول جشنش شادی کند اما اندوه شب تولدش را برنمی تابد واقعا. همزمان از رقص زن هم خجالت زده است. چون می داند که فردا صبح سر کار، دوست و دشمن و کارمندهای زیردستش حتی به بهانه تشکر از شب قبل و شام و مهمانی، بارها ادای رقص زن را در می آورند و به فرانسه غلط و با لبهای غنچه شده لودگی می کنند. به تجربه می داند آنهایی هم که به تمسخر دورش جمع نمی شوند، وقت قهوه و سیگار توی اتاقها خلوت می کنند و از بدن زیبای زن فانتزی و جوکهای کثیف می سازند و با هم می خندند. 
خیلی ساده، زن اشتباه کرده. خانه را، ریاست و فاصله  مدیری  میانسال از باقی آدمهای شرکت را که الغرض  همسر دومش زیبا و جوان است و به فرانسه میخواند و می رقصد، کم قیمت کرده. همکاران دور و نزدیک را به بهانه جشن تولد مرد به حریم خانه کشانده و راز جذابیت خانه را برملا کرده
ولی راستش این هم  است: هیچکس تقریبا در آن جمع، مظروف آنچه که زن به زیبایی تام به مردش تقدیم کرده نبود. هیچکس آن شورزندگی و هوس شیرین زن را ندیده. آن هنرمداری ظریف زنانه که بی باک و شفاف از عشق و خواستن گفته و خواستنش را به مردی اهدا کرده.

دوست عزیزی داشتم (دارم) که یک بار به مهمانی دعوتم کرده بود. آن زمان دانشجویی بودم ساکن خوابگاه دانشجویی با امکانات خیلی محدود. مهمانها گویا  از دوستان قدیمی تر و همشهری هایش بودند و سابقه دوستیشان به قبل مهاجرتشان می رفت. من در جمع مهمانها کسی را نمی شناختم. به سبب الفت و مهری که به میزبانم داشتم، دلم میخواست که کاری کنم در فراخور دوستیمان. یادم هست که یک هفته فکر کردم. با امکانات مالی دانشجویی ام خرید هدیه جالب و درخوری در وسعم نبود. ناگهان یاد کلاسهای دسر و شیرینی پزی افتادم. هنری که در آن ماهر بودم. 
روزهای آخر کلاس که همه هنرجوها شیرینی پزان قابلی شده بودیم، مربی یکی از سخت ترین دسرهایش را یادمان داده بود. ترکیبی بود از شارلوت و موکا. یک بافت نرم مثل شارلوت ولی به رنگ قهوه ای کم رنگ با شیرینی ملایم و ته مزه شکلات که در یک آشپزخانه مجهز جادار، چهار ساعتی وقت میگرفت  ساختنش. گفته بود که برای یک مهمانی حتی بهتر است که این دسر را از روز قبل بسازیم بسکه مراحل درست کردنش خسته کننده و وقت گیر است.
من میخواستم مهمانی دوستم تک و بهترین باشد چون خودش برایم دوست تکی بود. بهش نوشتم دسر مهمانی ات با من در حالیکه حتی قالب دسر نداشتم. یک رفیق آلمانی بود در آن حوالی. قالب دسررا او به من قرض داد و بعد هم به من بخشیدش. قالب به شکل نیم پیکریک انسان بود با نقوش یونانی. از سربند و از فرم بازوها، می شد بگویی یکی از اسطوره های روم یا یونان مثلا. خیلی ظریف. خیلی متفاوت با قالبهای سربی ارزان که در هر سوپرمارکتی کیلویی می فروشند. ترازوی آشپزخانه را از یکی دیگر از آن سر شهر قرض گرفتم.
در آن آشپزخانه مشترک با بقیه و بسیار نامجهز برای چنین کاری، با لطایف الحیل و ساعتها وقت  سرانجام  دسر زیبائی ساختم همانجور که باید. شب، خوش پوش و معطر و مغرور رفتم مهمانی. 
هر که دست در کار دارد می داند که برگرداندن دسر خودش یک فن است. وقتی دسر برگشت و رفت توی سینی نقره، دیگر یک نفس عمیق کشیدم و باقی شب دلشاد بودم.
بعد از شام که در نظرم میز ناهمگون و عجیبی بود از یونان و مازندران و اهواز، دوستم سینی  دسر به یک دست، پاتیل بستنی به دست دیگر آمد توی سالن و گفت : این هنر رفیقمه ها ... و رفت تا بساط چای را آماده کند! باورم نمیشد. اولین درسی که در کلاس شیرینی سازی یاد گرفتیم این بود: 
دسر مربوط به هر کشوری را با آداب همان کشور سرو کنید. اصلا کاری پیچیده و فضائی لازم نیست. دسر می تواند صرفا چند عدد میوه، یک تکه کیک یا قند وچای باشد. اما وقتی حرف از دسر فرنگی است، آش نسازید آن وسط. یاد بگیرید که مقدار دسر  باید کم باشد. کم بیاید و مشتاق نگه دارد که شیرینی بیش از اندازه درست مثل خوشی آدمها را پس می زند. دسر که زیاد باشد،  زیاد می خورند و می گویند چه سنگین بود. چه شیرین و بد بود. چه بیخود بود. بعد آنکه دسرهای  سخت را کنار یک چیز از پیش آماده سوپرمارکتی نگذارید. توازن درجه  شیرینی و فرم را در نظر بگیرید. باقلوای تازه کنار کرم کارامل نسله  از ارزش می افتد. دسر خانگی نسکافه و موز که از صبح منتظر مانده و تازه از یخچال آمده کنار ژله آلبالوی فرمند بی قدر می شود....

و بعد ... دوستم آن ترکیب بی سلیقه را روی میز چیده بود و می رفت و می آمد و از نقل و کشمش و هندوانه و کاسه های مخصوص بستنی و چای قند پهلو، هیچ فروگذار نمی کرد. 
جماعت اول شروع کردند به تحلیل شکل دسر. شوخی هایی کردند از اینکه کی زیر بغل پیکره را میخورد و کی پایین تنه اش را... مرد و زن قاه قاه می خندیدند و من لبخند ماسیده به روی لب،  گیج و گول باورم نمی شد که آنجا نشسته ام. 
بعد یکی کارد کیک بری آورد و با خنده و به گفته خودش ''جا خوبه های مرد تو سینی '' را داد به زنها ...ریسه میرفتند. تقسیم که تمام شد کنارش قاشق قاشق بستنی  ریختند و یک گاز به این یک هورت به چای رفتند بالا ....یکی به پهلوی دیگری زد : ''این قرار بوده چی باشه اصلا؟'' 
کنار سردی و طعم بسیار غالب شیرینی در بستنی، دسری  با بافت نرم ژلاتین یک طعم بی مزه است. حتی اسانس مصنوعی وانیل که به بستنی های سوپرمارکتی می زنند جلوی حس باقی عطرها را می گیرد. چنین دو ترکیبی کنار هم فقط دسر دست ساز را کم  قدر که حتا نه،  نامطبوع و بیمزه و بی خاصیت جلوه می دهد. مثل سس کچ آپ که بریزی روی پیتزای ایتالیایی و آن سمفونی ترکیب طعم های ملایم را نابود کنی.... من خشمم را می جویدم و فقط می دانستم که کل یک روز زحمت، همه خریدهایی که خرده خرده از جا جای شهر کرده بودم، همه فکر و تلاشم برای ارایه یک هدیه در بهترین کیفیت از بین رفته بود. توی ذوقم خورده بود و خجالت کشیده بودم...
اتفاقی که افتاد، درس من بود. من همانجا فهمیدم که احتمالش هست و بسیار هم هست که هر جمعی، هر آدمی، هر دوستی گیرم هرچند که بسیار عزیز دل و نازنین، نه تنها ظرفیت یک هدیه، یک کنش یا بخشش یا مهروزی، یک تقدیم در اوج کمال و شکوه را  که حتی درکی از آنچه به او تقدیم شده را هم نداشته باشد. اینجا بود که یاد گرفتم  قبل از اهداء هر چه از عشق، زمان، یاری، همفکری، حتی تقدیم یک بشقاب شیرینی یا کادوی تولد و ازدواج، به حجم مظروف و سطح گیرنده و مخاطب فکر کنم. ساعت دست ساز سوئیسی، اتومبیل تک سرنشین با صندلی چرم دست دوز، کفش تک دوز بوتیکی در رم، شکلات شراب یک کارگاه کوچک در آلپ و عطر برند نشده هر کدام مخاطب و مصرف خاصی دارند و همان قدر که به درد یک جایی میخورند، در جای دیگر زیادی و وصله ناجور و بی معنی اند. 
راستش پیدا کردن مخاطبانی برای هر آنچه که من در این جهان می توانم تقدیم کنم از بد و خوب و غلط و درست، کار من است تا آخر عمرم. 6/15/2015

Piazza Navona

روی شنهای سپید دراز کشیدم و به تولد موجهای جوان که دیرتر، جایی در دوردست سر به آسمان میساییدند خیره شدم. دمیس در گوشم می خواند و با خویش و جهان در صلح بودم. دیدم اگر نه فقط کل یک زندگی را که  اصل '' زندگی کردن'' را می شد وزن و میزان کرد، درازنای آنچه به دست می آمد چندان نبود هرچند که با چگالی زیاد، ژرف و درشت و حاضر و سنگین خودش را به عمق جهان وصل میکرد و لابد همینش اینچنین جذاب است. دیدم آن لحظه و آن مجموعه فراغ بال از بوسه های ممتد آفتاب روی پوستم و موسیقی و حجم آبی روبرویم، حتا شرابی که چند ساعت بعدش طولانی و به دل در پیاده روی های شبانه و بی هدفم روی سنگفرشهای مرمر و کوچه های سرخ و نارنجی نوشیدم، رد لباس آبی سبکم در نسیم خوش شب تابستان تلفیق شده با موسیقی و عطرها و رنگهای گرم، آن گل سرخی که رهگذری به دستم داد، چیدمان بی نظم و شوخ تک تک عناصر حاضر در آن قاب،  آنقدرزیبایم کرده بود که می شد از دور و دید چشمی دیگر به خودم نگاه کنم و روی دستمال کاغذی یک کافه دنج کنج میدان، خطی هم بنویسم از لبخند  زنی که با گل سرخی تازه در دست و قدمهای سبک، از شبی نیلوفری می گذشت ...

6/05/2015

HeLa

ATCC بانک جهانی سلول است. تقریبا هیچ متخصص سلولی نیست که با این بانک کار نکرده باشد. کلیدواژه نمونه سلول را می دهی به موتور جستجو و برایت پیشنهادها را لیست میکند به ترتیب نزدیک بودن با کلیدواژه و قیمت خرید. بعدش باید رفت دنبال ویژگی های سلول-  میشود تعریف کنی  که فقط لیست سلول انسان نشانت بدهد. یا مثلا سلول مورد نظرت سرطانی باشد یا نباشد. فلان مشخصه را نداشته باشد. کند رشد کند. سیاه باشد یا رنگدانه نداشته باشد.
بعدش نوبت تاریخچه می آید. نشانت می دهد که این سلولی  که آمارش را گرفتی، از سینه زنی جوان و سفید پوست در ایتالیا جدا شده چهل و هشت سال پیش. از ریه پیرمردی مسلول در اکوادور به سال ۱۹۱۵. همین هفت سال قبل  از خون کودکی سه ساله در ژاپن... تو هم هر کدام را میتوانی بخری و ظرف سه و چهار روز، نسج آدمی که دیگر نیست زنده و حاضر و استریل روی میز کارت باشد با مهر مخصوص اداره پست برای مرسولات خیلی مهم. اینجا دیگرآنچه هست اسمش  سینه آن زن و ریه پیرمرد و خون آن یکی کودک نوپا نیست. یک شماره دارد و چند حرف اختصاری و یک سری اطلاعات . که از هیچکدامشان هم صدای خنده و گریه آدم پشتشان نمی آید. کسی در این گوشه از دنیا با آنها عکسی و خاطره ای ندارد. کسی آنها را نمی شناسد. کسی نام  معشوقشان  و رنگ چشمها و لالایی مورد علاقه شان را نمی داند چون دیرزمانی مدید یا دستکم چند وقتی است که دیگر جایی روی این زمین راه نمیروند و لمس نمی شوند هرچند که خلاصه وجودشان، صفات دیدنی و نادیدنیشان، همه اطلاعات وراثشان خلاصه شده در یک سلول نادیدنی و خفته اما چنان تپنده و زنده که غیرقابل انکار و مصرروی میز است.

یکی از معروفترینهایشان هم سلولهای هلا است. هلا را همه پژوهشگران سرطان میشناسند. سلولهای هلا محبوب همه دانشجوهایی است که دلشان میخواهد یک روز مانده به  آخر هفته سلول را کشت بدهند و اولین روز هفته بعد یک فلاسک پر و پیمان سلولهای پر جنب و جوش و زنده داشته باشند برای آزمایش. چون سلولهای هلا اشتباه نمی کنند. چون بی خیال زندگی نمی شوند. هرگز بی دلیل نمی میرند یا لااقل نیم قرن است که اینطور نشان داده اند. نیم قرن است که دایم میزایند و زاییده می شوند. خشن. مصمم. بارز. بارور. اگر قرار بر طراحی اسمایلی برای این سلولها بود، من پیشنهاد میکردم اسمایلی شتر جوان بهار مست ...
یک فلاسک کوچک سلول دختر هلا روی میز است. هیچکس نمی داند حاصل چندمین میلیارد بار تقسیم سلول از اولین توده سرطانی نامیرای جهان است. حاصل و همگون اولین سلول نامیرای جهان جدا شده از رحم هنرییتا لکز سی ساله زیبا. همان که توانسته ظرف چند ماه چنان خودش را در رحم هنرییتا به صدها هلای دیگر بازتولید کند بی توقف که  پس از زندگی کوتاه  هنرییتا که هیچ، هنوز که هنوز پس از شصت و اندی سال چنان زنده است که به آفتاب فردا میشود شک کنی و اما به میل او به مکیدن روح زندگی به هر قیمتی که شده، نه.

5/17/2015

در باب هنر عذرخواهی #3

شب قبلش سینما بودیم. وقت خداحافظی قرار گذاشته بودیم برای مهمانی آخر هفته، دو سه نفر از طرف همه خرید کنند تا نوشیدنی و کوکتل بسازیم یعنی بخریم و من بسازم چون بلدم. وقت چندانی نبود در آن سوز آخر شب که حرف بزنیم از جزییات. یکی گفت فردا به هم می نویسیم و می پرسیم کی چه کند.
فردا این مثنوی کمی تاخیر شد. نزدیکهای ظهر بود که یکیمان نه چندان خوشخلق به باقی نوشت که " می دانسته چنین قراری به بیراهه می رود و چون تا الان از کسی خبری نشده هر کسی برود و برای خودش خرید کند".  برای من فرقی نداشت.
دوباره یکی نوشت که : "من روی قولمان ماندم و الان توی فروشگاهم و دارم خرید می کنم".  باز برای من خوب بود چون همچنان فرقی نداشت. می شد یک بخشی را من به عهده بگیرم هم. شوخی کردم که الان فلانی رفته برای خودش خرید کند ولی ما می توانیم هنوز یک کاریش کنیم به هر حال. باقی در حال اعلام اینکه هر کدام در چه موقعیتی هستند و در حال خرید نعنای تازه، لیموی سبز، شکر قهوه ای... بودند که بدخلق ماجرا، نوشت که : نخیر. هنوز خرید نکرده. چه باید بخرد؟ از چه مارکی؟
نوشتم برای فلان کوکتل بسار محصول خوب است اگر دم دستش باشد. 
نوشت که از آن برند متنفر است. عق می زند. بالا می آورد.
نوشتم توی کوکتل اصلا مزه ها تفکیک نمی شوند که او بداند چی دارد می نوشد ولی حالا که اینجور است، هر چه دلش میخواهد و باهاش حال می کند برای ما هم فرقی ندارد.هر چی خودش خواست بخرد.
یکهو دوباره نوشت : در هر حال، من فلان چیز را نمی خرم. گفته باشم. مثل تو که شراب سفید نمی توانی بنوشی. درکش خیلی آسان است. من این را دوست ندارم!
همه داشتند می خواندند همزمان. کسی جوابی نداد. شراب سفید ننوشیدن من داستان مفصل ناشادی دارد. دوستان نزدیکم می دانستند. منصفانه نبود و دلیلی هم نداشت اینجور نوشتن. خشن و غریبه و غیرلازم بود.
نوشتم : آسان بگیر. من که گفتم هر جور و به هر چه ترجیحت است ، همان کار را بکن. از چیزی عصبانی هستی؟ چیزی شده؟
نوشت : نخیر. حتما که نباید اسمایلی گذاشت. تو در سکوت میخوانی فکر می کنی برای خودت...
جواب ندادم.
یک ساعت بعد، لابد آب خورده بود یا قدمی زده بود. نوشت که چیز دیگری لازم هست؟ کسی جواب نداد.
نوشت : یخ خرد شده به مقدار کافی داریم؟ کسی جواب نداد.
تا غروب سعی کرد. باقی یک چیزهایی نوشتند و من نه.
برای آماده شدن و رفتن به مهمانی؛ اولش کمی پکر بودم. حرکت کردم اما به قدمهای آهسته که یک قطار را هم از دست دادم. اینجوری شد که بقیه دلواپس شدند که نکند من نروم؟ پیغام پشت پیغام که کجایی. من واقعا در راه بودم. اینقدر هم دیگر نازک نارنجی نیستم ولی خب. در این مملکت خط قرمزها را می شناسند حتی اگر رد کنندش. فهمیده بود. فهمیده بودند چرا سکوت کردم. ولی به اشتباه فکر کرده بودند نمی خواهم بروم. لباس قرمز بر تن منتظر قطار دیدم یکیشان نوشت: ما همینجور صبر می کنیم که تو بیایی و کوکتل ها را راه بیندازی. بدون تو نمی شود. نوشتم توی راهم نگران نباش.
ورود که کردم، در آن خانه خیلی شلوغ، دوازده جفت چشم من را می پاییدند با یک جور نگرانی دوست داشتنی. بدخلقمان هم در بینشان. از دور دست تکان دادم که خوبم. یکی از دهانش پرید: جدی؟ نگران بودم نیایی. بغلم کرد محکم
همچنان اما از نگاه پرهیز می کردم. ته دلم خراش داشت. قصه شراب به اسم ساده بود. دوستم می دانست. بی دلیل زخم زده بود.
یکهو خودش آمد. بازویم را گرفت. گفت : منتظرت بودیم. تا آمدم حرف بزنم انگشتش را گذاشت روی لبش که : هیس . می دانم. بگذر ازش. می دانم. بعدا فهمیدم چی گفتم. 
دست روی بازویم، آنجوری که آمد از ته اتاق به سمتم، آنجوری که تمام شب حواسش بود، آنجوری که حواسش بود، یاد همه شرابهای سفیدی که نمی شود نوشیدشان چون که : قصه ای بلند و ناخوشایند؛  از یادم برد. 
خط قرمزها را که رد می کند کسی، کاش بلد باشد نشان بدهد که متاسف است و میل به ترمیم دارد. مثل او که بلد بود.

دم صبح که سپیده می زد و آسمان صورتی بود، چهار آدم نیمه هشیار و آواز خوان، از در خانه هنوز شلوغ زده بودند بیرون. یکیشان من بودم...
 نزدیک خانه ام یکیمان به دیگری می گفت دیر ِ دیر، دیدار ما تا آخر هفته دیگر.

عنوان دیگر این پست می تواند: عذرخواهی با طعم موخیتو و کامپاری بیست و پنج نوامبر باشد

5/14/2015

پیشخوانها و گیشه ها

خدمت تمام آنهایی که تا چیزی به چشم و گوششان نامتعارف می آید، تا حرفی از "بودن" می شنوند ناآشنا با آنچه خودشان بلدند، تا یک رفتاری یا حسی یا کنشی یا آرزو و عملی به نظرشان خیلی غلیظ یا خیلی دراماتیک یا خیلی دگراندیشانه یا رویایی یا غیرواقعی می آید فوری از جیبشان جمله " همه اینا مال تو فیلمها و کتابهاست" در می آورند و مثل برچسب سکوت می زنند روی دهان طرف مقابل که دیگر چیزی بیش نگوید تا نشوند؛ 
خدمت تمام این عزیزان عارضم که اتفاقا این فیلمها و کتابها را برای من و شما ساخته و نوشته اند که ببینیم و بخوانیم و آن جور دیگر را دیده باشیم حداقل دست مردم! می دانید؟  کارگردانها و نویسنده ها هم اتفاقا از همین می ترسیده اند که کسی فقط جلوی دماغش را دیده از دنیا برود. برای همین از هر جا و هر شکل و هر گونه که دستشان رسیده؛ خلق کرده اند و گذاشته اند آن جلو روی پیشخوان کتابها و پرده سینما. خیلی درشت و خیلی دردسترس و ترجمه شده به همه زبانها و با زیرنویس. خلق کرده اند بارها و بارها تا شمایی که فکر می کنی کارت همینجوری با همین فرمان خودت خیلی درست است، یک وقتی ببینی یا بخوانی که لزوما اینجور نیست چون کاردرست تر!های دیگری در قالب قهرمانها و شخصیت ها و مخلوقها، در کلمات و در تصاویر وجود دارند و جور دیگری کلا تفکر و تعامل و زیست و همزیستی می کنند و راستش اینکه توی فیلم و کتاب ساعتها ازشان حرف و تصویر ساخته می شود دقیقا طعنه به من و شماست که فکر می کنیم چون اینها واقعی نیستند و دنیای واقعی لزوما باید خیلی گه تر باشد، پس ما همینیم که هستیم چون تهش را درآورده ایم و جگر خودمان را باید رفت همیشه.
خلاصه که این را در نظر داشته باشید بد نیست.

5/06/2015

In meinem Kopf ein Universum

لورنا با دامن بلند راحتی که گویا مال جوانی های مادرش بوده، با چهار حلقه در گوش و یک حلقه ظریف نقره ای در بینی و یک خال کوبی شکل یک کبوتر کوچک جایی میان کتفهایش معتقد است :
''دنیا تمام و کمال متعلق به زنان مجردی است که دهه سی ام زندگیشان را می گذرانند'' 
سر ناهار با بشقآبم که بقایای ماکارونی پریشب تویش ماسیده بود، در جوابش گفتم که در کشور من، بدون احتساب استثنا که همیشه برای هر پدیده ای وجود دارد، کسر عظیمی از جمعیت چنین حرفی را باور ندارند. تجرد که جای خود، تجرد دهه سی و چهل و پنجاه و بالاتر چیزی نیست که دستکم زنانی را که من می شناسم شاد کند و مدتها شاد نگه دارد. خانواده هاشان و دوستان و غریبه و آشنا به کنار اصلا.
جواب داد: 
فکر میکنم به این ترتیب درسواحل اسپانیا، زندگی واقعا شادتر و راحت تر باشد. چون من از توی کله خودم حرف می زنم و توی کله من واقعا درها تا ابد بازند ..


4/28/2015

* امروز اولین روز از بقیه زندگی من است

زن آرایشگر برعکس همه آرایشگاههایی که در ایران رفته بودم ایراد خاصی نداشت به بافت و سلامت گیسم. حتا از نژاد ایرانی و پرپشتی زلفهایشان حرف زد. طبق عادت ایران پرسیدم به نظرش زیر این موها مریض است؟ موهای دوستم این شکلی نیست چون. دوست روبرویم ایستاده بود و لبخند زد. زن آرایشگر گفت موهای شما دو قصه جداست. او از ساحل مدیترانه، تو از خاور میانه. همه داستانتان فرق میکند موها که جای خود. 
چندین بار چک کرد که مطمئن باشم آیا میخواهم که گیس تا نزدیک کمرم را بچینم؟ مطمئن بودم. دلش نمی آمد. من اما میگفتم کوتاه تر. کوتاه تر ... آخرش باز فکر کرد حیف بوده لابد. دلداری ام داد: دو ماه دیگر بلند میشود.
آمدیم بیرون. دوست با دوربینش هی عکس میگرفت که چه تغییر زیبائی کردی. چندین بار تاکید کرد: یک ساعت طول کشید تا آن همه مو را کوتاه کند! اگر من بودم ده دقیقه ای کار تمام بود. شما ایرانی ها ... حیفت نیامد؟
گفتم من یادم نیست بار آخر که موهای کوتاه داشتم دقیقا چند ساله بودم و چرا داده بودم همه کله ام را تیغ بزنند. عصبانی بودم یا عاصی بودم یا چی بود. آن روز این موهایم را که باور کنی یا نه دو برابر حجمی بود که امروز دیدی، جمع کرده بودند توی کیسه برای کلاه گیس.
از آن موقع تا امروز سالهاست که من این شکلی ام. منی که همیشه از یکنواخت بودن ترسیده ام. آنقدری که هی حواسم را پرت کرده ام که نترسم. بعدش دیده ام در دام یکنواختی زندگی میکنم و حواسم پرت است. 
گفت : شاید اینطوری بهتر باشد. حالا یک تاریخی داری که از نو شروع کردی دوباره. نمادش هم همین موهایت. گفتم دقیقا نمیدانم. نمیدانم شروع است یا پایان است یا ادامه است اما هر چه هست، من شبیه دیروز نیستم و همین قدرش  یعنی که دارم  طبق قوائد خودم زندگی میکنم.
 
* یک جمله بود از فیلم بازگشت طولانی. شاید دیدنش مناسب سن آن کودک کم سالی که بودم نبود؟ اما هر چه بود از همان زمان تا خود حالا عاشق آن فیلم و آن آدمها و آن کلبه و آن کیفیت دوردست عشق ورزی ماندم تا همین الان


4/18/2015

6 feet under

تصور اینکه ما چقدر می توانیم تغییر کنیم، ترسناک است...

4/09/2015

دیگر با همراه اول هیچ کس تنها نیست؟ چه بد

هفده سال و خرده ای داشتم . ترم اول لیسانس در شهری سبز و شمالی . چندین ماهی بود که همراه اول در تهرانی که آن موقع هنوز این توده خاکستری تیره نبود دست مدیرها و مهم ها و بازاری ها و ریش ها و نمیدانم لابد آقازاده ها بود. در شهرستان، هنوز تکنولوژی اش همه گیر نبود. اسمش البته که به ما رسیده بود. بعد یک قراردادی آمد برای مدرسان دانشگاهها که ثبت نام کنند و این موجود را از زنجیر نامرئی که در نظر من همانا فقرعمومی همه جانبه جهان سومی ها اعم از مدیرها و مهم ها و بازاری ها و ریش ها و آقازاده هاست، بکشند بیرون. خانواده من شامل این ثبت نام بودند. یادم هست که قیمت سیم کارت یک چیز نجومی بود و مدرس ها، شامل تخفیف محقری میشدند. سیم کارت که آمد، گوشی را از تهران سفارش دادم با همان استدلال خنده داری که چند سال بعد یک سری آدم از ایران، به مسافرهای  اروپا سفارش لپ تاپ می دادند. توی آن دانشگاه پانزده هزار نفری، اولین موبایل را دستم گرفتم آن هم  نه چون پولدار بودیم یا آقازاده یا مدیر یا شو آف. دقیقا و صادقانه: چون خانواده ام ترس غریبی از تصادفات جاده ای داشتند و دارند. راه بیش از نیم ساعت برایشان راه دور است و اگر در مقصد دور و دورتری شامل شهر یا کشور یا قاره دیگر، از مسافر خبری نرسد، عمیقا و به شدت هول می کنند. صادقانه اش این است که گوشی موبایل برای این دست من بود تا  راه یک ساعت و خرده ای هر روزه تا دانشگاه و مسیر برگشتش از اتوبان کمربندی، کابوس هر روزه آنها نباشد. 
اولین گوشی ام که چند سال بعد با لقب گوشتکوب یاد و خاطره شد، آلکاتل بود. آبی نقره ای. آلکاتل آمد توی کیف من در زمانی که کانسپت تلفن همراه بین آدمهای هجده تا بیست و چند ساله دانشجوی آن روزها، یعنی لاکچری. یا حتا که سبب خجالت (هرگز نفهمیدم چرا) چون چند بار وقتی توی تاکسی زنگ خورد و طبعا مادرم میخواست بداند که رسیده ام یا نه، وقتی توی چاه ویل کیفم دنبالش میگشتم و دینگ دینگش می پیچید و راننده از توی آینه سرک میکشید، پ  به پهلویم سقلمه می زد : اونو خفه اش کن دیگه ....بدو ...  بعد هم یک شبی یک دزدی همت کرد و از دیوار بالا آمد توی خانه! و بردش ...
بعدها، چند سال بعد که دیگر در هر کوره راهی، سامسونگ و ال جی و سونی اریکسون آمده بود، همان وقتی که دیگر آدمها گوشی بازی یاد گرفتند، بعدتر که همراه چندم و سیم کارت اعتباری و شارژ ایرانسل آمد، در تمام آن سالها من هرگز دربند گوشی های خفن نبودم. شاید چون اولینهایش را دست گرفتم؟ ربطی ندارد. '' گفتم به فلانی گوشی از کره ماه! بیاره، شما بلاخره آیفون فایو خریدی یا هنوز سامسونگ گلکسی داری؟ موتورولای ۲۰۱۵، دوربین اولترا پیکسل نداره ، برند فقط اپل ولاغیر''  ... شنیدن اینها هرگز دغدغه من نبود. از همان هفده سالگی تا همین ماه، من هر روز خدا تلفن همراه داشته ام اما راستش هرگز برایم مهم نبود گوشی ام چقدر دیگران را تحت تاثیر قرار می دهد. قشنگترین و ''کیوت'' ترین گوشی هم که زمانی داشتم و هدیه مادربزرگم بود، وقتی از ایران میرفتم دادم به آرایشگر موم انداز که بهم گفته بود چشمش توی گوشی من است. سالهای اول دور از ایران را هم با یک چیزی سر کردم که اگر شما دست کودک ده ساله تان بدهید، پرتش می کند توی جعبه مخصوص اسباب بازیهای زشت...

چند روز پیش، گوشی ام گم شد. سه سال پیش، بار آخری که ایران بودم هم همین دستم بود. هدیه تولدم بود همان حدود سه سال پیش. من هم یک کارت گل و گشاد حافظه برایش خریده بودم و هر چی بود و نبود می ریختم آن جا. که کار اشتباهی هم بود. چون وقتی گم شد، تمام در و دیواری که من ثبتشان کرده بودم از صوت و تصویر و فقط خودم میدانستم که چرا و چه وقت و یعنی چه، از بین رفت ...
 چند روز است که فهمیدم بدون گوشی همراه، تقریبا هیچ شماره ای جز شماره خانه پدری ام در ایران را از بر نیستم. حتا شماره منزل خودم را نمی دانم از حفظ. و چه بد. چند روز است که کسی نمیتواند به من دسترسی داشته باشد مگر که برایم بنویسد. چند روز است که وقت ناهار چیزی را اسکرول نمی کنم. هیچ وزنی توی جیب دامنم نیست. هیچ پیغامی منتظر دیده شدن و خوانده شدن و پاسخ شنیدن نیست. خیلی ساکت است. خیلی خلوت است. و از این یکی من خیلی خوشم آمده راستش ...

روز اول که در ایزوله صدا و تصویر بودم، آنقدر برایم عجیب بود که وقتی غروب رفتم خانه، پریز تلفن را هم کشیدم و ساعتی فقط به پنجره خیره ماندم. یکهو چنان فضا ساکت تر و امن تر و ژرف تر شده بود که فکر کردم چرا کنار پیشنهادی مثل ساعت زمین، ساعت انسان نداریم؟ وقتی که یک آدمی خودش را از باقی جهان و باقی جهان را از خودش قطع کند کمی و ببیند که چقدر ساعتها و ساعتها سرش توی یک صفحه خیره مانده بوده یا گوشش در معرض صداها بوده یا دایم در دامن هیولای خبر و اینترنت و آدم و آدم و آدمها غلت میزده ...

دفترخدمات تلفن همراهم، سیم کارتم را سوزاند و یکی جدید برایم فرستاد که لابد در راه است. گوشی هم دارم نگاه میکنم. همچنان در بند ''گوشی بخرم که همه کف کنیم'' نیستم. این مملکت هم راستش چندان خوراک به چنین حرکاتی نمی دهد. به هیچ جای کسی نیست که شما مدل گوشی همراهتان با کیندل و تبلت توی کیفتان میخواند و به اندازه کافی شیک هست یا نیست.
اما دلم میخواهد این زمان در معرض و در دسترس نبودن کش پیدا کند. شبها کتاب میخوانم قبل از خواب و از دایم حرف نزدن و دایم حرف نشنیدن دیجیتالی احساس قدرتمندی میکنم.از این فضای ناگهانی ساکتی که بریم پیش آمده دارم لذت میبرم و حتا گاهی سعی میکنم تابستان پانزده و شانزده سالگیم یادم بیاید...زمانی که اینترنت عمومی هم نبود و من واقعا در بند خفه شدن خودم یا خفه کردن صدائی نبودم....دلم میخواهد تا قبل از اینکه آمازون گوشی جدید را تحویل بدهد یا سیم کارت نو بیفتد توی صندوق پستم، واقعا یادم بیاد که آن تابستان چه جوری گذشت
3/14/2015

برای سوانا، زنی که ای کاش گاهی کنار هر آدمی دراز بکشد

بحث سر این فیلم نیست. بحث سر این نیست که انیستون  چه خوب از لباس ریچل در آمده یا افسوس از رد پای زمان روی چهره یا  چرا امتیاز این فیلم باید اینقدر پایین باشد یا نباشد.
حرف من سر این است که آدمها، همه آدمها خوب بود یک ملازمی مثل زن ساده کامل مکزیکی توی این فیلم داشتند در این دنیا. یکی که پارادوکس وقتهای بغایت تلخ و امیدواریهای حقیر دیگری را از زیر پوستش، از گوشه لبش، از افتادگی پلکش بو بکشد. یکی که پای بدحالی ها و ته دنیا بودگی های آدم دوام بیاورد.  یکی که از آدم قطع امید نکند. یکی که کنار و تنگ آدم ترس خورده،آدم ِ آدم از دست داده، آدم از دست رفته، آدمی که دست و پایش زمهریر خداست، آدمی که از اعتقاد به همه جا و همه کس فقط فحش دادن برایش مانده، دراز بکشد و نفس بکشد و گرمای خونش را تقسیم کند انگار که فردا؛ لابد، شاید، شاید و لابد که روز گرمتری می تواند باشد.

3/11/2015

Green Grass

گفتم من اسمش را نمی توانم بگذارم انتخاب. چون جلوی پایت سبز می شود و حالا یا تو آلوده اش می شوی یا پرهیز می کنی. اسم آن سبز شدن اول، آن اول اول شانس است و خب من چندان خوش شانس نبوده ام که همیشه کسی در راه دوری مرا دوست داشته و من منتظر برچیده شدن فاصله ها و فاصله ها بوده ام از دو شهر، دو کشور، دو قاره... بعد؟ بعد یا فاصله پیروز شده  یا آن دچار شدن، از اول پوک بوده یا انتظار، کشته و سایه های بودن کش آمده ... و خب...سخت بوده. بی معنی است در دوردست ها زندگی کنی و در دوردست ها خواب نزدیک شدن ببینی...

گفت ولی من اسم این که تو می گویی اش بدشانسی، می گویم غایت  دوست داشتن. غایت دوست داشتنی بودن. حالا ته هر ماجرایی هر چه شد و بود و بشود، باور کن که اینجور هم می شود تعریفش کرد که : روزی روزگاری،  یک جایی از این دنیا یک زنی بود که مردانی به خاطرش رنج سفرهای دور و طولانی را بارها به جان می خریدند. خود این فارغ از همه نشدن ها و کشتن ها و سخت ها و صعب ها...خود این یک شعر است.

وقت بازگویی اینها، خانم سیبل داشت میخواند : 
You'll never be free of me

3/09/2015

Carved the walls of Grand Canyon .... With the colors of the risin' sun *

حالا بد است یا خوب است، نمی دانم واقعا. فقط یک چیزی برای همیشه در تو تغییر می کند وقتی فرض کنیم در ِ عشق ناگشوده ای باشد و یکی هم لابد اسم شب را بداند و بیاید به هوای ماوای داخل که سخت بکر و پررنگ و روشن است. بعدش هم به چرک ترین و پست ترین شکل ممکن از راه آمده عقبگرد کند . اینجور زمان می گذرد و تو هم که همیشه گفته ام بالاخره یک جوری زنده می مانی پس به خوبی و کفایت بازیافت می شوی اما خیلی خیلی بعدتر است که می فهمی یک تکه بزرگی از تو کم شده و جایش را حجم دیگری از جنسی دیگر پر کرده.  آنچه رفته؛ اسمش حالا خوش بینی است، سادگی است، پاکبازی است...، هر چه... اسم مهم نیست. کنده شدن و جایگزین شدنش چرا، مهم است.
بعد در چنین حالتی وقتی در وسط یک روز شلوغ شلوغ، توی یک جای شلوغ شلوغ نشسته ای و تلفنت زنگ میخورد و مصرانه بالا و پایین می پرد بارها، که وامی دارت از وسط آن همه هیاهو بدانی که طرف فرض کن از روی نورث ریم هم که بگذرد یاد تو می افتد در هشتم مارس، یا از ورودی لاس وگاس هم که می گذرد، همچنان احوالپرس تو و روز تو و ساعت توست، ... می دانی و چه خوب . اما علیرغم همه اینها، همه آن همه کنده شدنها و جایگزین شدن ها،  واداشته اند تو را که هنوز و لابد تا ابد  یک چمدان بسته محکمی گوشه ذهنت داشته باشی. به قدر کفایت کوچک ولی کامل، برای هر ترک نامحتمل که در نظر تو دیگر نه در سطح روابط آسمانی که در متر و معیار انسان و پس بسیار هم محتمل است. تویی و همه خوبی ها و بدی های روزمره زندگی و همچنان حضور چمدانی بسته و کوچک در یک گوشه سایه گیر خاطرت  که دوباره غافلگیر و مبهوت رفتن هیچ آدمی از این عالم نشوی. آنچه در تو فروریخته و جایش در تو فراز آمده، دایما چون انگشتی مصمم ضربه زننده بر استخوانی دردناک یادت می آورد که به این دنیا و آدمها و همچنان که به خود تو، هیچ اعتباری، هیچ اعتباری، هیچ اعتباری نیست. گرچه که هر کدامتان را حسابی است که لابد توی کتاب دیگری ثبت است، اما هیچ اعتباری...


* Grand Canyon Song- Steve Goodman

3/05/2015

the Art of Losing isn't hard to master...

Dr. Alice Howland: Good morning. It's an honor to be here. The poet Elizabeth Bishoponce wrote:
'the Art of Losing isn't hard to master: so many things seem filled with the intent to be lost that their loss is no disaster.

' I'm not a poet, I am a person living with Early Onset Alzheimer's, and as that person I find myself learning the art of losing every day. Losing my bearings, losing objects, losing sleep, but mostly losing memories...
[she knocks the pages from the podium]  ...  I think I'll try to forget that just happened.
[crowd laughs]

از بهترین لحظات آلیس در بهترین شکل جویان مور 

3/02/2015

Es war einmal ...که یکی بود یکی نبود

افسانه های آلمانی، بخصوص که نوشته برادران گریم باشند همیشه با یک عبارت بامزه ای تمام میشوند. ترجمه اش می شود : و اگر هنوز نمرده اند، پس  امروز هم زندگی می کنند.
فکر میکنم  همین طنز ساده ولی به تعبیر من سنگین دلیل خوبی است برای اینکه هر وقت بغایت خسته باشم، در پایان هر روزی که مغزم به کوچکترین تغییری در نور و صدا واکنش شدید نشان بدهد، هر وقتی که تحمل هر چیز سنگینی؛ حال از یک کتاب کلفت یا عکس غمگین تا یک کابوس یا اتفاق ناجور را نداشته باشم، پناه می برم به افسانه های گریم و دنیایی که پر از ماجراهای سبک و رنگی است جایی که در پایان هر چه اتفاق افتاده و نیفتاده از جنگ و عشق و تولد و پرواز و بریدن سر انگشت و خوابیدن تا ابد و سیب زهرآلود و لنگه کفش زرین، به آدمها و حیواناتش توصیه می کند اگر آنقدری زنده هستند که داستان را تا اینجایش دنبال کرده اند، یادشان نرود که میتوانند امروز را هم زندگی کنند چون اسطوره ها و قهرمانها و پری ها و پرنس ها هم اگر تا امروز نمرده باشند، الان یک جائی مشغول زندگی کردنند باز ...
بی دلیل هم نیست که یک کشوری روزی با کل خاکش یکی و یکسان شود و مغضوب جهان و گرسنه و جنگ زده و زخمی و سیاه، و کمتر از نیم قرن بعد سکان صنعت و ورزش و علم روانشناسی و پزشکی دنیا دوباره دستش باشد. قصه های هر خاک، نماد فکر روزانه و رویای شبانه مردمی هستند که در آن خاک زاده میشوند و به آن باز میگردند. اینجا مرگ نمی ترساند. دلیلی است که فقدانش در هر روز، ممد حیات است و آنجور که پایان قصه هاست؛ لاجرم مفرح ذات 


2/25/2015

that old train never stops at our town ...

یک سال و خرده ای پیش که زبان آموز مبتدی محسوب میشدم، معلمم کتاب ساده ای معرفی کرد تا فرق و تشابه ریشه افعال زبانهای اسکاندیناوی و آلمانی را بهتر ببینم و اینقدر این دو زبان را با هم اشتباه نکنم. وقتی آموختن یک زبانی را شروع میکنی و در نیمه راه به نفع زبان دیگر رهایش میکنی، تا مدتها  تداخل یادگیری تو را آزار می دهد.
کتاب، بسیار ساده و سرراست بود و نگارشش خاص تازه زبان بازکردگانی مثل من. افعال ساده، در قالب داستان مدام تکرار میشد و مغز اسکاندیناوی شده من، آرام آرام به مسیر تازه خو میگرفت . اما فقط اینها نبود. داستان کتابی چندبرگی، از دید من پتانسیل این را داشت کاملا که یک رمان یا یک فیلم بلند بشود از آن دست که می بینی یا می خوانی و سالها درگیرش می مانی ...

صفحه اول داستان با شرح ظاهر و زندگی و علایق و سلایق زن و مرد جوانی آغاز میشد که آنقدر قفل و کلید بودند تا خودت را ببینی که دارد واقعا حسودی ات میشود. هر دو زیبا، هم سن و سال، اهل ورزش و بازی و موسیقی، اهل کتاب، یاران باب دل. درس و کار هم سطح. خانواده های خوشدل. حتا هنرپیشه های مورد علاقه اشان یکسان. ساعتی که یکی استراحت میخواست، دیگری کتابی میخواند که شب قبل دست دیگری بود. وقت  مهمانی و میل آغوش و معاشرتشان، انگار که در صفحه ساعت ازل حک شده باشد...هماهنگ. همرنگ. همسو. حتی اختلاف سلیقه شان منتج به یک بالانس درست و لازمی بود. یعنی آن چیزی که یکی میخواست و دیگری نه، تهش منجر می شد به هماهنگی. انگار بخواهی خاکستری و قرمز را، گیلاس مارگاریتای پر از یخ و تابستان چهل درجه را، پدربزرگ خمیده و نوه نورس را بگذاری کنار هم. اوج هر تضادی که زیبائی بیافریند.
به وضوح می شد ببینی که این دو کنار هم چه قشنگند. بعد هم یک خواننده خیال پردازی چون من، قبل هر ورق زدنی  کلمات را بیرون میکشید و عکس می گرفت و می برد روی پرینتر رنگی مغزش. دو آدم قدبلند می دید با لباس شب تیره. مثلا مست و خندان که از مهمانی برمی گردند و لابد در راه هم را بارها می بوسند. یا یکشنبه ها در جین آبی و کفش سبک کنار پرچین های حاشیه مزارع بیرون شهر راه می روند. که حتا یک پتوی رنگی مخصوص فیلم دیدن دارند، دو ماگ قهوه سفالی برای سفرهای ییلاقی، یک جایی یک کلبه چوبی با ایوانی سنجاب خیز. زندگی روان روی روال. آهنگ پس زمینه وقتهایی که سر یکی روی زانوی دیگری است چیزی باشد در تم  کارهای چایکوفسکی...حتا راستش انتخاب کرده بودم : دریاچه قو ...
ورق میزدم و میخواندم و این دو در هر صفحه ای همچنان مکمل هم. جفت هم.
بعدش...صفحه آخر. یادم هست که توی قطار بودم و آن بیرون شب بود. خلاف جهت حرکت قطار نشسته بودم و مناظر و چراغها از پشت سرم می آمدند و از من رد می شدند. راهروی قطار چندان شلوغ نبود. صفحه آخر را داشتم میخواندم که بلند گفتم : نامردا ...  که صدای بلندم نفر نشسته روی دو صندلی جلوتر را از جا پراند. همانجائی بود که فهمیده بودم این دو نفر، سراسر داستان، اصلا هرگز هم را ندیده اند! هرگز از وجود هم و نام هم خبر نداشته اند و قرارهم نیست که خبر داشته باشند. در تمام این مدت، درست همانجور که نویسنده میخواست و دامش را پهن کرده بود، شرح احوال دو نفری را خوانده  بودم بغایت نزدیک جوری که بر اساس پیش بینی نویسنده از همان اول مغزم پیشفرض پخته شده را جذب کرده بود و تن داد بودم که این دو زیر یک سقف زنگی می کنند چون جور دیگر آن هم برای چنین اتفاق زیبائی امکان ندارد. دو نفری که هر کدام در یک گوشه از شهر، با همه آنچه که دوست دارند و دوست ندارند، با همه سرگذشت و تاریخ یکسانشان، با ترسها و کاستی هایی که با توانمندی های دیگری جبران میشده، با خودشان تنها هستند و  هر از گاهی به خصوص در غروبهای ساکت و وقت ورق زدن کتاب، گاه فکر میکنند چه می شد اگر یک نفر در یک گوشه ای از این شهر، می توانست حالشان را بفهمد ...

2/20/2015

به سراغ من اگر می آیی ای مهربان گاهی واقعا قضاوت کن و گاهی هم تعمیم بده. و فرط خوب بودگی ات را نشانم بده ولی نه از پشت مونیتور! و بدان که نزد من یک آدم اکستریم ملوس همه دلها و نوتها و کامنتها ، آدم خطرناکی است

بعد گاهی میبینم که ضعف داریم توی رفتار و کنش با بقیه. گاهی ضعف خودم را میبینم و تلاشم را میکنم که مرتفع بشود. گاهی ضعف باقی را میبینم و کار چندانی نمیتوانم برایش بکنم و ارسطو و عیسی و محمدهای زمانه  مدتهای مدید است که مرده اند . این ضعفها وقت زندگی ام در ایران اینقدر آزارنده نبود. شاید نمیدیدم چون قدم خیلی کوتاه تر از الان بود. شاید آنقدر گزیده معاشرت میکردم که همگونی و یکدستی معاشرین اینها را نمینمایاند. شاید چون دنیای آن موقع دیجیتالی نبود, معاشرت ها تنگاتنگ و هر روز نبود که هر لحظه گوشه ای از کاراکترت را نمایش بدهی و جایی از عریانی اخلاق دیگری را ببینی. هر لحظه. با هر آپدیت و با هر اسکرول 
میبینم از خودم و باقی. هی زمان میگذرد و ارتباطات به مدد اسمارت فون و تبلت ثانیه ای است و چقدر ما ضعف ارتباط برقرار کردن داریم فی المثل. نه که مراوده  کم باشد, که بیش هم هست. اما سر جایش نیست. جایش آنجاست که حس خانه و امنیت و مهر کنی. من چنین حسی را مدتهاست که ندارم. چون وقتی تایپ میکنی, زندگی آن بیرون است دقیقا و تو هی توی کلمات داری ثابت میکنی که نیست اینطوری و اینقدر میگویی که دیگر پیامبری میرود در وجودت. هی میخواهی تصحیح کنی و همدست کنی و پیروان را هدایت کنی . چون آن بیرون یا دو متر دورتر از مانیتورت  چنین قدرتی نداری دیگر چون مدتهاست که تمرین کردنش را از یاد برده ای. تمرین گوش دادن. تمرین خطا کردن. تمرین اشتباه کردن و شریک اشتباه بودن. دنیای کلمه آنقدر اجازه ادیت کردن میدهد که هی پاک میکنی تا کمتر غلط داشته باشی و پیروان شادتر. هی ادب میکنی و هی یاد میدهی چون سکوت اتاقت این اجازه را به تو میدهد. کسی دیگر حرف تو را قطع نمیکند. کسی دیگر گوجه به تو پرت نمیکند. کسی با اشاره چشم یا کج کردن گوشه لبش به تو نمیفهماند که از ادامه گفت و گو خسته شده. میگویی و میگویی و نقطه. میتوانی جواب ها را هم نخوانی. این فضا قدرتی به تو میدهد که در جای دیگر از تو سلب میشود ذره ذره.
در جنگ. 
مثلا دلم از جایی گرفته به فرض یا به جد. از اینکه هیات بنگلادشی می آید توی آفیس. سلام و صبح بخیری در میان نیست. گوسفندوار راهشان را میگیرند و میروند پشت میز در حالی که این برای من مدیر پروژه  سنگین است. که  فکر میکنم  فقط دشمنها به هم سلام نمی دهند و با هم حرف نمیزنند. برای من رسم بنگلادشی ! که مرد به زن سلام نمیکند و فقط اگر دلش خواست جواب زن را می دهد , در دل دنیای مدافع حقوق انسان و آزادی جنسی و برابری اجتماعی یعنی توهین. پس من  چنین مردی را از همان اول به چشم یک آدم فضائی غریب غیر قبل معاشرت  میبینم و این تعمیم دادن جرم من است . آنها از مادران بنگلادشی زاده شده اند و به آنان گفته شده مرد مینشیند و زن می ایستد و این رسمش است. آنها از رسمشان باز نمیگردند حتا در سرزمینی که بهترین زنان مدیر را دارد.من از حسم  علیه  چنین رسمی باز نمیگردم  و از شرایط همکاری کردنم متنفرم.  این را به همان شکلی که حس میکنم  به همکارهای اروپایی و آمریکائی ام  میگویم  و همه میفهمند از دم. زن و مرد.  ولی هم این ضعف را دارم  که به فارسی هم توی دلم  باقی نمی ماند چون اهل هیچ جوره سانسور کردن خودم نیستم بدبختانه. چون باور نمیکنم همه آدمهای خیلی مدافع حقوق انسان و خیلی منطقی و خیلی ملایم و خیلی بفهم! در همه ارکان زندگیشان همینجور باشند که حرفش را می زنند.در هر زبانی.  یعنی نه که باور نکنم , به وضوح میبینم که نمیشود آدم  اهل هیچ وقت داد نزدن و همه وقت حق را به حق دار دادن و درست فکر کردن و عمل کردن و منطقی بودن و تعمیم ندادن و قضاوت نکردن (آخ که چه کهیر میزنم از این ترکیب کلیشه ) باشد اما هی در انتخاب های زندگی خصوصی اش گند بزند پشت هم پشت هم پشت هم. این است که میگویم همه چون  آدمیم ، پس  قضاوتهای غلطی داریم و همه گاهی کم می آوریم و همه گاهی بی انصاف میشویم. بار بعدی که گروه مردان بنگلادشی وارد میشوند  ومن که به هیچ جایشان نیستم, میایم به فارسی هم میگویم با همکاران  بنگلادشی مردم مشکل دارم. چون چنین چیزی برقرار است .چون منم که هر روز  میدانم چنین چیز گندی برقرار است.  چون منم که باید چنین حضوری را تحمل کنم . آن وسط  از لای کلیدها و عددها, دوستی هست, گربه خانگی و نفس از جای گرم و لای پتوی مامان بابا, و معلوم نیست که بالاخره چه کاره ، میاید و  می گوید ریسیست! سکسیست! فلان. بهمان. حرف این است که جای مردان بنگلادشی میشود هر چه دیگر گذاشت. مساله این است که دوست غیر ایرانی تو از مقابل چهره ات توی کامپس دپارتمان در سکوت حال آن لحظه تو را میفهمد. دوست ایرانی تو پشت مونیتور پیامبری اش در بند نقش ایوان است. و این در حالی است که تو نان و ماستت را گذاشته بودی به شبهایی وسط سفره و به فارسی آنقدر حرف زده بودی از دلت، که دوست ایرانی تو تا الان میبایست این را دستکم فهمیده باشد که اگر توی مملکتت به ایرانی و افغان و ترک و گیلک و همین هیات بنگلادشی بتازند, قلبت زخم میشود. دستت برسد نمیگذآری که هیچ کودک پناهنده ای آنجا کتک بخورد. دستت برسد هر چی سلاح هست میبری توی بزرگترین چاله دنیا گم و گور میکنی... نان و ماست و سفره فارسی اینها را نتوانسته توی کله دوستت فرو کند. پشت مانیتور هم همه مبارزان. همه وارد و بلد و اینکاره. این است که کاسه  تو پر میشود از هر چه امروز عاشقتم ولی فردا معلمتم  که هیچ کدام پشتوانه محکمی ندارد. کامنت اولی هیچ رشته محبتی پشت گوینده اش نداشته  که رسیده به کامنت دومی  و  لای دو تا صفحه اینترنتی زندگی نکردن تا ابد گویا اینقدر خیلی سخت است که همه هر روز عاشق عکس همند و به وقتش می درند.

در صلح. 
به آدمهای روزی هفتاد و دو ساعت آنلاین!  مستقیما مینویسی که میروی ایران و دلت میخواهد ببینیشان, جواب خود تو را نمی دهند و در عوض به دوست و سر و همسر پیغام می دهند که آنها بیایند به تو بگویند '' نشد، بار دیگر انشاالله'' !  تو هی خودت را میگذاری جایشان و با رفتار احتمالی خودت در موقعیت مشابه مقایسه اشان میکنی و هی بیشتر با این رفتارشان حال نمیکنی ولی یک کلمه مستقیما نمی گویی هم ! آنها سکوت تو را میبینند و حمل بر مودی بودنت میکنند. تو حرف نمیزنی. آنها حرف نمیزنند و یهو هر دو روی مخ هم راه میروید یا نه, هر دو دیگر هیچ اهمیتی برای هم ندارید فقط هم را پشت مونیتورها حمل میکنید بی دلیل.
یا
از یکی یک چیزی میپرسی, سوال علمی فرضا نه که حرف خصوصی نامربوط به تو. جواب نمیدهد. دوباره جویا میشوی. سه باره حتا. بعدش زبان باز می کند که : جوابش را نمیدانستم. و همین ''نمی دانستم''  را جواب نمی داند پس تو را میگذارد توی یک آن پاس و حالیش نیست/هست ولی مهم نیست که تو سوال کرده بودی و وقتت به انتظار پاسخ,
یا 
فلانی هی مینویسد و مینویسد که جانش برای تو در می رود. بعدش جور میکنی . یعنی وقت و خودت را جور میکنی که معاشرت کنی- جواب نمی دهد. بعد که منتظرهایت را مانده ای و کامنت بازیهایش را با بقیه خوانده ای، می آید میگوید : بیمارستان بودم!! با بقیه هم آنلاین بگو بخند میکردم که معلوم نشود توی کما هستم ! تو هم هی میخواهی از کانفلیکت بکاهی. از خودت دور میشوی و به رفتار او نزدیک. پس وانمود میکنی که توی این بازی توپ میزنی و آرزوی شفای عاجل میکنی. دروغ گفته است. وانمود کرده ای. هیچکدام راستگو نبوده اید. رفتار یکی از هر دو طرف دروغگو و بازیگر میسازد. انگار اگر رک بگوید که حالش را ندارد

، توی مود معاشرت ، روحیه اش مناسب نیست... با آن عاشقتم متعارض خواهد بود. پس متوسل به عرصه بیماری و تخت و بیمارستان می شود که جریان به کمترین خسارتی بگذرد و هیچ ابائی هم نیست از گفتن عاشقتم  در پس فردا 

در جنگ
 با یکی اختلاف نظر داری. تو حالا آرامی او نه. و پرخاش کرده و تو نه. میبینی چون هنوز خشمش را کامل نریخته بیرون، دلش طاقت نیاورده. رفته توی یک صفحه دیگر یا بین آدمهای جای دیگر به مخالف فرضی (که تو میدانی مخاطب  خودت هستی و بس ) فحش می دهد. پند میدهد و پشتش می گوید آدم باشید !  تو خیلی اتفاقی رفته ای و خوانده ای یا شنیده ای. پس بسیار خشمگین میشوی. میایی در همان سطح . جوابش را میدهی که خودت آدم باش و باقی حرفت را همان جائی که از اول طرح کردی بزن نه جائی که فکر میکنی من نمیخوانمش. فحش میدهی توی صورتم بگو. استتوس کن. وبلاگ بنویس. نه که پشت سرم جوری که من نباشم اما دوستهای مشترک باشند و فکر کنند تو قهرمانی . بعد اما ضعیف میشوی. طرف را پرت میکنی از دایره ات بیرون. اینجا اما تند و بد رفته ای. حذف آدمها را تنها راه حل میبینی بسکه کاسه ات پر است. از چه اما؟ از اینکه آنقدر عاشقتم و دوستت دارم و تو بهترینی را باور میکنی که برای قواره این دنیا عجیب است. بار میدهی به کلماتی که هر روز خرج میشوند کیلویی . در هر حال, اینجا یک آدم در گفتگو ضعیف, هر دو طرف ماجرا را دچار ضعف کرده است. و چون یارکشی حق مسلم ماست و هر که معروفتر یارانش بیشتر تو اگر در کفه کمتر معروفها باشی میبینی که دوستان مشترک از گرد تو پراکنده شده و به ریسمان الهی مقابل چنگ می زنند .
 
اگر به فارسی و همچنان توی ذوقت میخورد دایم
،  این ضعف توست . که کدها را یاد نگرفته ای. اگر یکی  پای پست کسی که تا آن موقع هرگز ندیده  بوده  نوشته : فدای لبخند و نگاهت ، اگر تو اینقدر دایناسور مانده ای که می نشینی و این را حلاجی میکنی که چطور یکی فدای نگاه آنیکی میشود در حالی که هر کدام معشوقی دارند و فرزندی و عشقهای سنگین تری؟! تو هنوز مناسبات کیلوئی و دقیقا غیر حقیقی پشت کی بردهای دیجیتال را یاد نگرفته ای . Rain man را می مانی اصلا ... تو هم همانی که فکر میکنی اگر کسی بگوید دو دقه دیگه بهت زنگ میزنم, از روی ساعت دو دقیقه باید بگذرد و زنگ بزند هم وگرنه که نمیگفت این را .چه برسد به آن فدای لبخند و نگاه که پیشکش قند شیرین پارسی. حالا رین من  شدیدتر و باهوشتر بوده, اسمش شده  بیمار آوتیست  وگرنه اصلش یکی است . اگر عکس همسر یکی را ببینی روی پای مردی دیگر در یک مهمانی و برایت عجیب است، اگر اینکه مردی بیاید پای عکس دوست دختر یکی دیگر بنویسد جووووووون، چشمت  گشاد می شود، اگر اینکه دو نفر به زیر و بالای هم  چنان فحش بدهند جوری که تو هنوز بعد سالها یادت بیآید و باز شوکه بشوی که بببینی امروز دارند پای هم لایک میزنند،  حتا اگر این را برای غیر ایرانی ها تعریف کنی و آنها هم هاج و واج که یعنی چطور ممکن میشود؟ باز دلیل نیست که تو همان ئی تی  نباشی واقعا وقتی برای اولین بار نوشابه و نی دید. اینها را تو یاد نگرفته ای که میتوانند باشند و خوب هم باشند اتفاقا .اینجوریست که  هر روز میگذرد و هر روز از آدمهایی که توی یک گربه دنیا آمدید دور میشوی. گاهی قاطی میکنی و چون بارهای قبل ساکت مانده بودی، چند برابر آنچه باید به آدم مقابلت بر میخورد. از دیواری که انتظار نداری  صدا بشنوی چه برسد به آشوب. این است که برای ذایقه عام  یا غلیظی یا رقیقی و هیچکدامش به مزاجشان نمی سازد
هر چند روز یک بار, با دوستهایم دور هم جمع میشویم. سفر کوتاه میرویم یا مهمانی میدهیم یا هم را بیرون میبینیم که این آخری بیشتر اتفاق می افتد. توی جمعمان گوشی بازی و عکس بازی و کامنت باز نداریم. کسی قهرمان هیچ پیجی نیست. کسی فالوئر ندارد. فالو نمیکند. روی لایک و فیو زندگی بنا نکرده. کتابخانه دارند و عاشقی یا معشوقی و یا هیچ کس خاصی. سفر زیاد میروند و زبان زیاد یاد میگیرند و فیلم زیاد میبینند. با هم میرویم ورزش و رقص. همه جمع گاهی روز سخت دارند, گاهی روز سهل و اینها را میگذارند روی میز شراب و پنیر که جلوی شمعهای رنگی آب بشود و بخندیم بهش. امروز مثلا. که هم را میبینیم و یکی از راه دور دارد می آید و توی دلم آهنگ های تولدهای بچگی  است. هرگز فکر نمیکردم با کسی که تجریش و دربند و گلسار را نمیشناسد امن و قوی و آرام باشم. خیالش به مغزم نمیرسید که روزی یاران موافق من از فارسی فقط جان و سلام و تهچین را بلد باشند. هرگز فکر نمیکردم تصمیم بگیرم به فارسی دیگر عضو هیچ گروهی  نباشم و با هیچ دوستی به فارسی راز نگویم و دخیل به دلش نبندم. فکر نمیکردم که روح شرقی را بفروشم به ثبات غربی که برای من تا به الان جز امنیت و راحتی و شفافیت چیزی به ارمغان نیاورده. مرد فارسی میداند و به فارسی فکر نمیکند و این هم خوشبختی من است اصلا چون همیشه فکر میکردم عشق وقتی می آید که کسی حافظ را بسیار بشناسد و برای مردم چشم من شعر بگوید... بعدها فهمیدم که راه من از آن کوه کلمات  نمیگذرد که برای من کلمه باری دارد که اگر بدانم بالن پوچی است باز شوک زده و مات و دستپاچه میشوم .اینجوری است که من شعرم را توی خانه ام به صدای بلند برای خودم میخوانم و از باقی حواشی ارواح شرقی میپرهیزم تا به ابد ...
به امروز عصر و امشب فکر میکنم. به وقتی و به آدمهائی که این همه حرف دارم که برایشان بگویم و ازشان بشنوم و شب و دلم سبک بشود و این خود خوشبختی است. اینها را که مینوشتم آفتاب بیرون آمد واقعا پشت پنجره . بعد از یک هفته یا بیشتر

2/11/2015

سرمایه مروارید حکمت! برای فرزند آینده ام

بچه جان،

هرگز و تحت هیچ شرایطی تن به بحث و جدل با دوست و خویش و همکلاس و همسایه و همبستر و همکار نده. چه پشت مونیتور، چه پشت میز شام. از باورت به سیاست و هنر و ادب و فرهنگ و تجربه ات از کفش و کلاه و رابطه و اخلاق و بی اخلاقی و زنان و مردان و شغل و معاش؛ هر چه توی مغزت هست و توی مغز دیگری نیست و برعکس، نخواه که متقاعد شوی و نخواه که متقاعد کنی. چون چنین اتفاقی واقعا بسیار به ندرت امکان وقوع پیدا می کند و شرایطش آنقدر خاص است انگار که توی کویر لوت بدوی وبین آن همه زمین خدا یک شهابی بخواهد که بیفتد دقیقا روی سوژه در حال حرکت که کله توست در اینجا
عقاید آدمها به شکل خودکار و خودجوش و همراه زمان تغییر می کنند واقعا. هرگز کسی تحول یک آدم را پس از بحث گودری و فیس بوکی و خیابانی و پا منقلی گزارش نکرده. اگر شاهد عینی دارد، دستش به جایی بند نیست که این اکتشافش را ثبت کند بدهد بقیه بخوانند.
توی بحث چی زیاد رد و بدل می شود؟ "بگیر که من آمدم با خیلی علم و دانشم که تو نداری" و برای همین کسی به جایی نمی رسد.
چی به چی فرو نمی رود؟ میخ آهنی در سنگ . جای میخ و سنگ قانون بقا دارد و تنها به هم تبدیل می شود. یک بار تویی، یک بار او. یک بار او. یک بار تو.
چی خرد می شود؟ اعصاب تو. به اعصاب ایشان کاری نداریم.
چی تلف می شود؟ زمان. آخ که مردم چقدر ثروتمندند که با دست و دلبازی تمام  این حجم از گلواژه را وارد چرخه تولید می کنند و کامنتهای کیلومتری بعدش را به خوبی هندل می کنند و همه را حریفند. خدا پدر ویکیپیدیا را بیامرزد که آچارفرانسه است برای ارتقا سطح بحث و بحث و بحث.
خلاصه کنم بچه،
این مهمترین سرمایه زندگی است که مادرت با افت و خیز زیاد ولی خیلی شیرفهم بلد شد و امیدوار است که تو توی جیبت با باقی بنفشه ها همراه ببری، حالا وطنت هر جا که بود،بود.
 

2/10/2015

* صد ساله ره است از طلب من تا تو

گفت بعدها دلم بیشترتنگ آن نوازشی بود که روح شمالی  داشت به وقتی که انگار خانه بوی خاک نم گرفته و برگ نورس می داد. از همانها که فقط یک زن گیلک می تواند به  آدم تقدیمش کند.


*صد ساله ره است از طلب من تا تو
در بادیهٔ طلب من آیم یا تو
جانی به سه بوسه شرط کردم با تو
شرطی به غلط نرفت ها من، ها تو

خاقانی 

2/03/2015

That damn Unbearable Lightness of Being ...

خسته بودم و آن پایینهای روحم. وقتی حرف می زدیم لابد صدایم آرامتر از آنی بود که هر شب. لابد فهمید. لابد میان خطهایی را خواند که دلم نمی خواست با صدای بلند هیچ ازشان بگویم. دلم هیچ نمیخواست با صدای بلند بگویم که یکهو از صبح امروز کمی ترس تازه هم اضافه شده به تم همیشگی نگرانی های همیشگیم و من هم واقعا گاهی خسته ام از توانستن و از پسش برآمدن و بانگ هستی خود بودن ومن هم  دلم می خواهد که گاهی؛ فقط گاهی از نقش کسی که باید یک جوری و یک جایی بتواند پس همیشه می تواند، استعفا بدهم و بروم آن پایین قاطی تماشاچی ها  بنشینم و آنچه در این بالا می گذرد را تنها نگاه کنم شکرگزار اینکه دیگری جای من است و این من نیستم که توی دل  ترس و نگرانی هم لبخند بزنم و روزم را شب کنم موفق و درخشان.
من که هیچ نگفتم و گویا که همه را خواند. 
چون ناگهان حرفهای از زمین و آسمان و برف دیشب و جلسه امروز را قطع کرد و گفت : تو داری فکر می کنی؟  فقط میخواهم بگویم که فکرهای اضافه را لازم نداری. مطمئن باش هیچ چیزی وجود ندارد که بخواهی تنهایی حلش کنی. نگرانش نباش. تنها نیستی.
بعد، صداهای شب، زنگ خوبی گرفت. انگار یک کودک نوپا همراه مادرش لالایی بخواند...
به ندرت اما حتما کرگدنها هم نیاز دارند که یکی، گاهی از دل هرج و مرج و آشوب روزگار، خودخواسته و داوطلب سکوتشان را ترجمه کند. لختی کنارشان بنشیند و دستی برساند به یاری برگرفتن بار هستی که گاهی بسیار صعب است. و همین بسشان است واقعا. کرگدنها، نه که کرگدنند؛ چندان اهل ناز شدن و نوازش شدن در این دنیا نیستند. برایشان همین همدلی گهگاه کفایت می کند. یکی هر از چندی از دور حواسش باشد، کافی است. فردا دوباره خودشان سایبانها را بالا می زنند و خانه را آفتاب می دهند و گلدانها را وارسی می کنند و آهسته و شاید سنگین ولی مطمئن، روز را شروع خواهند کرد.

1/26/2015

Rain and tears..,

عنوان آهنگم را نوشتم که گوگل پیشنهاد خبر داد : مرده
 در این وبلاگ زیاد از او یاد کرده ام...پای هر پستی که ترانه ای می طلبیده با روح آفتاب و آب مدیترانه... بارانش و غم ملایمش و امید نرمش...
خبر را خواندم. آهنگم را شنیدم. از یاد کاست جلد آبی کودکیهایم که یادگار ماجراجویی معصومانه مادرم بود رسیدم به خلوت های نیلی خودم و صداهایی که سکوتشان را رنگ نیلی می زد و می گذراند آنچه نمی گذشت .... 
روزهای سنگین با خبر جنگ و خون که هست، پشتبندش خبر فقدان هر غول زیبایی که می رسد؛ دیگر شانه آدم تاب نشستن کوچکترین پروانه سپید جهان را هم ندارد.
 رفتم زیر دوش آب و یک دل سیر گریستم. بار هستی را سبک کنم که بتوانم باقی اش را بکشانم 

 

1/13/2015

خلاصه اونطوری نکنید

به همه آن سکوت مدید کنندگانی که سکوتشون از رضایت نیست مایلم پیام بدم که راهی پیدا کنند جهت شیرفهم کردن عوامل ایجاد سکوت !! که عوامل بدانند اتفاقا اتفاقا اتفاقا اینها دلشون اهل شکایته فقط بر اساس سوختن پدر تجربه، دیگه حتا با یک حساب سرانگشتی هزینه- فایده هم میتونند بفهمند کجاها و با کی ها ارزشش رو نداره این سد سکوت رو فلان. خلاصه یه راهی، کدی، رمزی، نشون یونیورسالی چیزی پیدا کنند که حالا که ساکت می مونند و هی هیچی نمیگند، اقلا عوامل هم دیگه هوا برشون نداره که از اون اولش هیچ طوری نشده!! چون  دقیقا سکوت کردن اینشکلی یک طوریه که نشون میده یک طوری شده (سلام امام) فقط اونقدر اکستریمه که از خودش هم  بیرون میزنه اگه قرار باشه بشکافنش