9/09/2013

که بشینی پیشم و یه شعر برام بخونی...

می شه بذارم پیش تو
چند روزی زندگیمو؟

No comments: