12/20/2012

پاییز با طعم انار،ازگیل، آش رشته

ای حافظ شیرازی
یلدات مبارک باد

پ.ن : به اتصال حافظ به ماورا و کائنات معتقد نیستم. با حافظ فال نگیرید. با حافظ  حافظی کنید... حال کنید

No comments: