5/14/2009

از مکالمات روزمره

من : بعدش دقت کردی خدا چه زود ما رو می فرسته تعطیلات ولی مردا روتا اون آخر به رسمیت می شمره ؟ قانون " چهار تا رسمی و هشت تا غیر رسمی حلاله عزیز جون ولی فقط لطفاً عدالت را رعایت بفرمایید " تا آخر عمرشون صدق می کنه ولی به ما میگه وقتی از ریخت و قیافه افتادین خیلی هم رعایت حجاب نکردین ، نکردین و چون وظایفتون رو خوب ! از پسش بر نمیاین همسراتونو درک کنین که برن دنبال اجرای عدالت !

مادر : هه . حالا تازه هزار جور صفت هم واسه زن قایله . زن فاحشه . زن ناشزه . زن غاشیه .

من : D: . مامان غاشیه که گویا یه جور مار ه !

مادر : خب مامان جان ، خودش اینقدررررر که سوسه اومده مگه بالاخره تو دهن همه ننداخته زنا خود ِ مارَ ن ؟؟؟؟

من: D: