3/09/2018

به قول حمید هامون: انسان از آن چیزی که بسیار دوست می دارد خود را جدا می سازد. در اوج خواستن نمی خواهد...در اوج تمنا نمی خواهد. دوست می دارد اما در عین حال می خواهد که متنفر باشد....

"Love rests on two pillars: surrender and autonomy. Our need for togetherness exists alongside our need for separateness."

-Mating in Captivity


 عشق بر دو ستون تکیه زده:  سرسپردگی و استقلال. نيازمان به با هم بودن، موازي است با احتياجمان به جدایی

از کتاب جفت یابی در زندان

1 comment:

افرا said...

دارم همین وضعیت دوگانه رو که آدم رو معلق نگه می‌داره زندگی می‌کنم و هی یاد دیالوگ رفیق مصفا تو گذشته می‌افتم که می‌گفت: یه جایی این جوی به جای پهنش می‌رسه و بعد باید انتخاب کنی. من بین این تعلیق و اون انتخاب گیر کرده‌ام.