5/14/2015

پیشخوانها و گیشه ها

خدمت تمام آنهایی که تا چیزی به چشم و گوششان نامتعارف می آید، تا حرفی از "بودن" می شنوند ناآشنا با آنچه خودشان بلدند، تا یک رفتاری یا حسی یا کنشی یا آرزو و عملی به نظرشان خیلی غلیظ یا خیلی دراماتیک یا خیلی دگراندیشانه یا رویایی یا غیرواقعی می آید فوری از جیبشان جمله " همه اینا مال تو فیلمها و کتابهاست" در می آورند و مثل برچسب سکوت می زنند روی دهان طرف مقابل که دیگر چیزی بیش نگوید تا نشوند؛ 
خدمت تمام این عزیزان عارضم که اتفاقا این فیلمها و کتابها را برای من و شما ساخته و نوشته اند که ببینیم و بخوانیم و آن جور دیگر را دیده باشیم حداقل دست مردم! می دانید؟  کارگردانها و نویسنده ها هم اتفاقا از همین می ترسیده اند که کسی فقط جلوی دماغش را دیده از دنیا برود. برای همین از هر جا و هر شکل و هر گونه که دستشان رسیده؛ خلق کرده اند و گذاشته اند آن جلو روی پیشخوان کتابها و پرده سینما. خیلی درشت و خیلی دردسترس و ترجمه شده به همه زبانها و با زیرنویس. خلق کرده اند بارها و بارها تا شمایی که فکر می کنی کارت همینجوری با همین فرمان خودت خیلی درست است، یک وقتی ببینی یا بخوانی که لزوما اینجور نیست چون کاردرست تر!های دیگری در قالب قهرمانها و شخصیت ها و مخلوقها، در کلمات و در تصاویر وجود دارند و جور دیگری کلا تفکر و تعامل و زیست و همزیستی می کنند و راستش اینکه توی فیلم و کتاب ساعتها ازشان حرف و تصویر ساخته می شود دقیقا طعنه به من و شماست که فکر می کنیم چون اینها واقعی نیستند و دنیای واقعی لزوما باید خیلی گه تر باشد، پس ما همینیم که هستیم چون تهش را درآورده ایم و جگر خودمان را باید رفت همیشه.
خلاصه که این را در نظر داشته باشید بد نیست.

1 comment:

Nasrin Sama said...

به طرز عجیبی حرف دلم بود. خیلی عالی بود کاملا موافقم. خواننده خاموش بودم ولی نتونستم الان حرفی نزنم. سر پا متنتونو تشویق میکنم