10/17/2013

بده شراب نابم ...

عزیز دلم، می دانی سیم آخر چیست؟
همه خیال می کنند که سیمِ آخر ساز است.
حتی یک نوازنده بی سواد روی صحنه زد به سیم آخر تارش گفت: این هم سیم آخر.
اما سیم آخر یعنی وقتی می رفتند قمار، سکه زرشان را که می باختند،
جیب شان را می گشتند، آخرین سکه ی سیم را هم به قمار می زدند.
می زدند به سیم آخر،  به امید بردن همه هستی، یا به باد دادن آخرین سکه ی نیستی.
من هم دلم می خواست در این قمار بزنم به سیم آخر،
اما گلستان به من گفت: «ببین زری که باختی اصل بود؟
»

عباس معروفی

No comments: