1/11/2011

می ترسم

* می رسد خجسته فالی ، به بهار و بخت نیکی
که رهانیَم ز ترس هوس قمار دیگر ؟

-----* خُنُک آن قماربازی که بباخت هر چه بودش
بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر
نظرش به سوی هر کس به مثال چشم نرگس
بُوَدش زهر حریفی طرب و خمار دیگر
(مولانا)

1 comment:

سانی said...

سلام

میشه خواهش کنم بفرمایید بیت اول هم مربوط به مولانا میشه یا نه؟ خیلی سرچ کردم و این بیت رو در ابیات این غزل مولانا نیافتم...کمک بزرگی به من می کنید
ممنون