1/27/2010

of your black shiny hair

رازش را نمی دانم . اما زنهای مومشکی قابلیت بیشتری برای شعر شدن و قصه شدن و مضمون داستان عاشقانه شدن دارند

1 comment:

دريا said...

رازش دريك كلمه خلاصه ميشه: جذابيت